Træfigurer ved Per Obling

Korinth den 15. september 2019
Per Obling, Diernæs, skærer og udstiller træfigur ved Åbent hus på Dalum Landbrugsskole i Korinth