Parkering ved Brændegaard

Brændegaard 14. maj 2020

Så bliver der sat granitkant ind mod selve Brændegaard og på modsat
side til venstre for Info-tavlerne bliver der anlagt 6 parkeringspladser.
For enden af parkeringspladserne bliver der et område for fuglekikkere.