35 år med Bøgebjerg Lokalråd

Ca. 30 besøgte 35-års Jubilæet for Bøgebjerg Lokalråd. Borgmester Hans Stavnsager, gjorde sig ydermere den ulejlighed også at besøge Vester Aaby sogn Folkemindesamling, hvor Gerda Nielsen viste frem og fortalte om arkivet. Det samme gjaldt Aastrup Folkemindesamling, hvor Ruth Balksbjerg og Gunnar Møller fortalte om folkemindesamlingen.
Der var udlånt billeder og avisudklip, om Bøgebjerg Lokalråds historie af Vester Aaby sogns Folkemindesamling, disse var udstillet på plancher.
Hans Stavnsager fik også et kik over hækken, til de nye legeredskaber på Præstegårdsvej, som Fåborg Midtfyn Kommune havde finanseret for et par år siden.
Ved samme lejlighed blev de nye borde og stole taget i brug, som var skænket af Velux-Fonden.

Se billeder fra 35-års Jubilæet her