Arbejdsdag i Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen / Bøgebjerg IF 26. marts 2022

Arbejdsdag

Så havde det gamle gasfyr udtjent sine dage og skulle fjernes. Boldrummet samme sted skulle der ryddes op i.
Læskure på banerne skulle flyttes og repareres og bannerne kridtes op til den nye sæson.
Ca. 20 mand var beskæftiget med disse ting.