Opsæt af skilte- og rutemarkeringer

14. september 2018
Kort- og Stigruppen og Bøgebjerg Lokalråd
Opsæt af skilte- og rutemarkeringer
(5 ruter = 6 skilte og ca. 60 rutemarkeringer)
Der er QR koder, så man kan læse om alle de spændene steder man passere. 

Skiltetyper man kan møde i Vester Åby, Åstrup, Pejrup, Gundestrup, Fjællebroen, Pilegyden ved Brændegaard, Ø-havstien og ved Nakkebølle Sanatorium.


Hans Frost præsenterede skiltene for verdenspressen fra Fåborg og de fremmødte som skulle få dem sat op.

Opsætning af skilte ved DagligBrugsen , Vester Åby


 

Den første rutemarkringspæl der blev anbragt på Pilegyden ved Brændegaard.

Markeringer ved Ø-havstien og Herregaardsholmen

Opsætning af skilt ved nedkørslen til Fjællebroen Havn

Tid til lidt frokost, fremstillet af Chanette og Morten, Vester Åby Slagterforretning.

Så kom skiltene op på hjørnet af Pottemagervej og Svendborgvej. Måtte lige ind og bede om en tilladelse til at bruge hegnet.

Færdig arbejde ved “Bittenhuset” Nakkebølle Fjord

Skilt ved Åstrup Kirke

Opsætning ved Pejrup Forsamlingshus.
Tommy Madsen, kom forbi og kontrollerede om pælen kom langt nok i. Det er godt at vide, når man har leveret pælene som bliver brugt.

I Gundestrup står der også et rutemarkering.

Der yderligere lavet en rute i Bøgebjergskoven, samt opsat skilt i
“Den gamle Grusgrav” på Svendborgvej.