Hjertestarter

Hjertestarterforeningen
for
Vester Åby/Åstrup /Pejrup
Her findes hjertestarterne

Hjerter01 Hjerter02
Flyers/brochure kan fås ved henvendelse til Hjertestarterforeningen
Kan også læses og udskrives Her

Opfordring. Bliv medlem!
Medlemskontingent (2016)
100 kr. for enlige
150 kr. for par

Indbetaling på konto
0828-0003330001
Oplys navn og adresse og dermed er man medlem.
For medlemmer er det nok med medlemsnumret.

Andre betalingsformer
Mobil Pay
Tlf. 24271851
Eventuelt betaling ved henvendelse til
Pia Henriksen på tlf. 24271851

Hjemsted:
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby, 5600 Fåborg
Formål:
*at udbrede kendskabet til hjertestartere.
*gennem lokalt fællesskab og samvær at skabe forståelse for hjertestarteres betydning for livreddende førstehjælp.
*at tilvejebringe de nødvendige midler til at indgå aftaler med henblik på at vedligeholde og totalforsikre foreningens hjertestartere og skabe.
*at skabe interesse for- og arrangere kurser i førstehjælp.
gennem foreningens virke at forbedre muligheden for, at der i foreningens område kan ydes livreddende førstehjælp til såvel beboerne som til gæster og turister i lokalsamfundet.
*i tilfælde af økonomisk råderum, at indkøbe flere hjertestartere.

Spørgsmål kontakt:
Formand Merete Hjort Pedersen
Tlf. 22734904
Mail: hvaaap@live.dk

Foreningens logo
Hjerter