Information

Web-site
Denne web-site er designet i WordPress af Mogens Lysholt, Vester Åby og WP Troldmanden, Kolding.
Billederne på toppen er siden er motiver fra lokalområdet i Vester Åby og Åstrup sogne.
(Kommer tilbage senere)
Fotografer: Mogens Lysholt og Jørgen Gundertofte

Billeder
Billeder på disse hjemmesider er reduceret med op til 90%. De originale billeder kan bestilles på “Kontakt”  Kun billederne som er egenproduktion kan leveres.
Se mere Her

Videooptagelser
Der ligger ca. 60 timers videooptagelser på harddisk, hvoraf ca. 10% er brugt til udgivelser på You Tube. Så der ligger meget, som kan bruges i anden sammenhæng.
Videooptagelser vil der blive givet brugstilladelse til efter vurdering af projekt.
Spørg under “Kontakt”

Jørgen Gundertofte
Svelmøparken 26, V. Åby
5600 Fåborg
Mob. 20322581