Herregaardsholmen


Vinterbillede

Sommerbillede

Bevoksningen på Herregaardsholmen fjernet (18. oktober 2017)

Voldsted ved Nakkebølle skal frem

Kørselsvejledning

Fynske Medier (25. marts 2017)
Skriver

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Sidste nyt nederst (6. april 2017)

HERREGÅRDSHOLMEN.
23/1 2017

Som nybegynder i en GO- klub i Vester Åby, for ca. to år siden, kommer vi ca. 20 personer, ud at vandre på forskellige strækninger her i området i det sydfynske, nogle gange var Øhavsstien en del af strækningen, men så slog det mig, at det kunne da være sjovt at lave en tur selv, med lidt infoer omkring det vi passerede, første tur blev ved og omkring den nye sø v Nakkebølle fjord der er en ferskvandssø fra 2003, og som er på 85 hektar, Området var oprindeligt en fjord hvor havvandet havde gået ind omkring øen Fiskholm, og op til det nuværende Nakkebølle slot. Fjorden blev i slutningen af vikingetiden brugt som vinterhavn, indsejlingen var forsynet med et bolværk og det var kun for kendere at smutte ind.
På kortet som jeg brugte til ruten opdagede jeg noget der hed Herregårdsholmen, det blev jeg lidt nysgerrig ved, og søgte lidt på google, og ellers på Kulturarv.dk. jeg synes at det virkede meget interessant, men at se et fredet fortidsminde lige op ad Øhavsstien, uden nogen form for informationsskilte, mente jeg godt nok der burde gøres noget ved.
At vi her i området har haft noget af det tidligste byggeri her på sydfyn, er da lidt spændende, voldstedet er bygget ca. 100 år efter Jellingestenene blev rejst, der var ingen kirker, herregårdene var ikke opført, Gåsetårnet i Vordingborg var ikke opført, krudtet var ikke kommet til landet. Men ca. år 1100 blev Finstrup kirke og landsbyen deromkring opført, i området her ved Fjællebroen – V. Åby – Åstrup ligger der desuden flere gravhøje endnu, men heller ingen af dem har infotavler, det kunne da være in idé at opsætte lidt omkring dem, evt. med QR koder. Når vi nu har så mange gamle bevarede høje og anlæg, skylder vi vel, for og eftertiden at vi passer på disse, op til 6000 år gl. klenodier.
Ud fra de informationer jeg har kunne finde om voldanlægget, kunne jeg se at det var dateret helt tilbage til slutningen af Vikingetiden år 1067 til 1535 og det er altså i år 950 år siden det blev opført. Hvis vi kan finde stedet, hvor FM stenen står, kan vi godt se at der har været voldgrave omkring stedet.
Hvis området blev ført tilbage til dets oprindelige udseende, evt. med et genopførte bygningsværk af den gamle borg, evt. i miniature, og med et par vikingeskibe i voldgraven, der bliver måske et par ledige når Århus er færdig med at være kulturby, kunne fantasien rigtigt få frit spil. Fra tidligere besøg fra nationalmuseet i 1878, må der da findes noget beskrivelse om borgen, og om hvordan man formodede den har set ud. I 1885 har nationalmuseet også besøgt stedet, hvor der fandtes en del røde murbrokker, men det kan nok næppe være fra den oprindelige borg, for på det tidspunkt har mursten ikke nået at være almindeligt som bygningsmateriale. Dette må der da være nogen der ved noget om, for der er vel fundet noget lignende andre steder.
Men kunne det ikke være spændende hvis man måtte/kunne genskabe området, Evt få lidt aktivitet på en del af søen, da man jo ikke kan drive til havs fra denne. Med lidt velvilje fra Mads Stevnhoved Nakkebølle og Ejeren af skovområdet Søfælde savværk, kunne der skabes et spændende område. I stedet for blot en lystfiskerforening bruger området, og højen ligger næsten usynligt hen.   Trente Mølle Naturstyrelsen og Bittenhus er jo næsten nærmeste nabo til stedet.

Hans Frost.

Kan læses som PDF-fil Her

______________________________________________________________
10. maj 2019
Kan også ses Her som PDF-fil
_____________________________________________________

Hvad skoven gemte

Hej Hermed lidt materiale fra ØH og ego, var til optagelse med fynsamtsavis på stedet, hvorfra der blev lavet en lille reportage, bla optagelser med drone

Kære Hans.

Tak for din henvendelse og det grundigt udarbejdede materiale. Herregårdsholmen er et smukt, mindre voldsted og ligger både smukt og interessant ved indsejlingen til Nakkebølle Fjord. Jeg har besøgt stedet adskillige gange, og nyder det altid. Som supplement til de informationer du selv har fundet, har jeg vedhæftet et par filer og har desuden lidt kommentarer. Herregårdsholmen tilhører gruppen af mindre voldsteder, af hvilke der er mere end 1000 i Danmark. Det måler ca. 120×70 m, og har et samlet areal på ca. 7500 kvadratmeter. Voldstedet består af to dele: en mindre hovedbanke, og en større forbanke. Imellem disse er der yderst en vold, og inderst en voldgrav. Topfladen af hovedbanken er blot på 130 kvadratmeter. Hovedbanken udgøres af en naturlig ø. For langt størstedelen af disse voldsteder gælder det, at vi stort set intet ved om deres historie. De har ikke haft national betydning som de store, kongelige borge, men har været en del af de lokale, politiske forhold hvor de har givet sikkerhed til stormænd og disses familier i tilfælde af ufred. Nogle steder får man så lidt ekstra fingerpeg, bl.a. de steder hvor vi finder stumper af tegl, som fx på Herregårdsholmen. Disse fingerpeg hjælper os med en datering, og dermed også bedre at forstå de små befæstninger. På kulturarv.dk (som er det nationale register for fund og fortidsminder) dateres borge til perioden 1067-1536. Denne periode er dog en rammedatering, og er bestem af at middelalderen strækker sig fra 1067-1536. Alle anlæg fra middelalderen placeres i denne periode – nogle gange dog i en underopdeling, hvis vi kan datere det endnu mere præcist. Når Herregårdsholmen har denne datering er det således ikke det samme som at den er opført i 1067, men i løbet af middelalderen. Teglstumperne fortæller os, at borge er opført efter at tegl blev indført i Danmark som byggemateriale. Det skete midt i 1100-tallet, og selv om brugen af materialet hurtigt vandt indpas var det dog også et ganske kostbart materiale pga. den komplicerede produktion, og vi skal formentlig ikke forestille os at det lille voldsted har været i første generation af teglbygninger. Et slag på tasken er, at vi tidligst ikke skal forestille os at anlægget har været opført før år 1200 – muligvis senere. Det er muligt at der er flere generationer bygninger på voldstedet, og at en ældre fase har været bygget af træ – det har vi bare ikke mulighed for at sige noget om med de kilder vi har nu. Rikke Agnete Olsen – en af vores betydeligste borgforskere – nævner at Nakkebølle omtales i 1417, men at der synes at være tale om det senere voldsted oppe i bunden af fjorden. I 1417 har vi altså grund til at tro at voldstedet enten var helt forsvundet, eller i alt fald lå i ruiner o var blevet erstattet af en ny borg et stykke væk. Summa summarum, så giver de forskellige kilder os et billede af en brugsperiode der maksimalt kan ligge mellem 1200 og 1417. Det er ikke just 1067, men til gengæld faktisk rimelig præcist for hvad vi ellers har af dateringer for små voldsteder. Mht. formidlingen af det smukke voldsted holder vi hele tiden på museet øje med hvad der er af muligheder for at formidle kommunens mange fortidsminder (i Faaborg-Midtfyn Kommune er der bl.a. 43 voldsteder) til glæde for både borgere og turister. Det er ofte betinget af hvilke midler kommunen har til rådighed, ligesom relationen til lodsejerne også spiller en rolle. Derfor er vi også meget glade for, når interesserede borgere henvender sig om fortidsminder de finder særligt interessante, for så kan vi tage det med i betragtningerne. Vi har ikke lige nu mulighed for at etablere formidling ved Herregårdsholmen, men den er med på vores liste over potentielle steder som vi kan hente frem, når den rigtige lejlighed byder sig. De bedste hilsener

Poul

______________________________________________________________
4. april 2017

Hej Palle. Tak for din tilbagemelding. Jeg har efterfølgende talt med Chr. Dan Nielsen (90 årig fra Åstrup) Han er meget historisk vidende, interessen stammer fra en gl. skolelærer Pedersen i Åstrup, der har givet ham interessen. Han har på et tidspunkt fundet en halv munkesten fra HH. med hvad han mener, er et aftryk fra en ulvefod, som skulle gøre borgen uindtagelig, men du kan læse på vedhæftede billedes tekst hvad han skriver. Flemming og Ninna som ses på billedet har fået stenen af Dan på et tidspunket. Munkestenene fra holmen blev brugt til bageovne rundt på ejendommene her i området. Han fortalte endvidere at en admiral fra Nakkebølle i 1500 tallet var med til at styre udskibningen af rug fra Polen, som på det tidspunkt var så værdifuldt at man på et areal af 6 tdr.land. kunne tjene til at bygge et stuehus for. Der har forøvrigt ligget et mindre bådværft i bugten (eksisterende fra 1848 til 1919)v udløbet fra den nu kunstige sø, her blev bygget Jagter (mindre sejlskibe) som bla. blev brugt til at fragte tegl fra de sønderjyske teglværker, og til Nakkebølle, hvor de så blev hentet med hest og vogn, og leveret ud til de forskellige byggerier.  Jeg har fra Lars Kirkegaard i Vester Skerninge, fået at vide at han har sejlet ud fra Fjællebrohavnen i 34 år med sin lille jolle, og ved særligt lavt vand kunne registrere en gl. stensætning på havbunden. Ved storm fra vest og lavvande vil stenene være tydelige. Vores lille video er nu blevet set af over 3300, så man må da sige at der er en vis interesse for sagen,  har modtaget mange tilkendegivelser for vores omtale. En lyder så:  hold da op så spændende <3 En ny turist attraktion på Fyn. En anden er kommet med udkast til infotavler. Men det er jo ikke sikkert at kommunen har penge til sådan noget, det er jo hunde dyrt at lave sådan noget, og især når der ikke er en herre—d indover, og til gængæld er oplevelsen gratis.

SÅDANMARK.

mvh Hans Frost


Nina og Flemming Pedersen, Vernehøjgaard, med sten fra Herregaardsholmen


Her ses stenen med aftryk af ulvefoden.


Beskrivelse af fundet
______________________________________________________________
6. april 2017

Hej Hans

Da jeg læste om Hemmeligheden ved Nakkebølle Fjord kom jeg meget naturligt til at tænke på dengang da jeg var dreng, da legede vi tit i sanatorieskoven og også der på højen, hvor du står og skuer ud over landskabet, men dengang lå der endnu murbrokker fra den bygning der havde stået der, rester af store gamle mursten. I avisen blev det nævnt at du havde haft kontakt til Øhavsmuseet og jeg tænkte på om de måske kendte det som jeg tror er en anden Hemmelighed, nemlig at der ved indsejlingen til fjorden, hvor der ligger tilspidsede egetræstammer på bunden, der ligger der også et sunket skib. Det blev opdaget af en fisker fra Strandhuse Regnar Larsen som sammen med en bådebygger ved navn Carl Banke havde hævet nogle af stammerne. De undersøgte bundområdet med lange stager som de stak ned i dyndet og derved opdagede de vraget. De målte det op, og Carl Banke som kendte meget til skibe sagde at vraget havde nøjagtig samme størrelse som en ældre svensk kanonbåd. Det ligger netop sådan at for flere hundrede år siden sad en herremand til Nakkebølle som fange i et svensk fængsel, så måske er der en forbindelse.

Jeg ved det fordi Carl Banke fortalte det til sin søn Erik, og ham har jeg stadig kontakt med selv om han bor ovre i det vestlige Canada. Hvis du igen støder på folk fra museet kan du da spørge om de kender historien.

Der står mange gode ting på en side der hedder ” Omkring Nakkebølle Fjord ”

Venlig hilsen Bendt Larsen, Ulbølle
______________________________________________________________

Den 12. jun. 2017 kl. 14.30 skrev Alice Bjerge Rasmussen (alras) <alras@fmk.dk>:

Hej Hans
Du har henvendt dig  med ønsket om skiltning ved Herregårdsholmen.
Kommunen har netop startet en proces omkring formidling af vores mange naturoplevelsessteder og fortidsminder.
Din henvendelse vil naturligvis indgå i denne proces. Processen er dog ikke længere end at der skal til at ske en vurdering og prioritering af mulige steder ud fra det givende budget.
Der vil ligge et oplæg klar  i starten af efteråret. Og du vil høre  nærmere til den tid.

God sommer.

På vegne af forvaltningen.

Venlig hilsen

Alice Rasmussen

Projektleder Pipstorn Skov og

Formidlingsprojekt af FMKs naturoplevelsessteder

By, Land og Kultur

Natur og Landskab

Mellemgade 15, 5600 Faaborg

M: 72 53 80 56

www.fmk.dk

 

Tak for din tilbagemelding.
Jeg har hørt i radioen at der på Sjælland, i forbindelse med noget der svarer til øhavsstien, blev ofret noget mere på markedsføring af denne, hvilket bevirkede at så vidt jeg hørte, kom en meromsætning på 12 mil. kr ud af dette, hos de forretningsdrivende.
Da det tilsyneladende ikke går så hurtigt med skiltningen, som man kunne håbe, ting tar tid.— her i kommunen, så er der vel ikke andet for end at vente.
Jeg har vist beskrivelserne af Herregårdsholmen til Jim Lyngvild, og han virkede interesseret i projektet, det kunne måske være en ide’ at benytte ham i forbindelse med markedsføringen, han er jo en kapacitet på området, og har det nødvendige drive. Han skal nok ikke som dem Egeskov have 1 mil. I tilskud for dette, han kan jo for øvrigt få sin forretning til at løbe rundt, uden kommunal støtte.
Det er jo ikke altid nødvendigt at gå over åen efter vand.
Blot lidt betragtninger fra undertegnede.

God sommer til dig.

Med venlig hilsen
Hans Frost
Stentevej 10, V. Åby
5600 Fåborg
__________________________________________________________________________________Fra: Kie Håland Knudsen (kihkn) <kihkn@fmk.dk> Dato: 16. februar 2017 kl. 15.54.18  Emne: ang. din henvendelse om fortidsmindeKære Hans Frost,
Tak for din henvendelse angående fortidsmindet ved Øhavsstien.
Kommunen foretog en besigtigelse af fortidsmindet i går, og kan konstatere, at der er en del træopvækst mm. Umiddelbart ville det være spændende med et skilt der formidler fortidsmindets kulturhistorie.
Jeg bringer din forespørgsel videre, til min kollega der arbejder med fornyelse af kommunens formidlingsskilte.
Slutteligt skal jeg beklage, at jeg ikke kan love at der bliver sat et skilt op ved fortidsmindet.Venlig hilsenKie KnudsenBiologNatur og LandskabMellemgade 15, 5600 FaaborgT: 7253 2010www.fmk.dk

Hej Kie.
Som opfølgning på nedennævnte vil jeg blot tillade mig at spørge til emnet.
Var forbi Herregårdsholmen i går, det er nu kun for kendere at finde stedet.
Er der ikke en regel der siger at fredede fortidsminder ikke må beplantes.
Ejeren af skoven Allan Pedersen Søfælde skov-og ejendomsselskab Nabgyden 50 kan i jo kontakte i den forbindelse.
Jeg kan fortælle at der stadig er stor interesse for stedet, og at den lille video der var med i Fynsamtsavis nu er set 3700 gange. Museumsinspektør Poul Balzer Heide, har også været ind over og kommentaren ligger tilgængelig på   www.vesteraaby.net   under Herregårdsholmen samt se også under linket med gåture.
Det er da ærgerligt når der ligger en turistattraktion gemt i skoven uden nogen form for info. Der er jo ikke mangel på skilte på stedet med, fiskeri strengt forbudt!
Flere er kommet med oplysninger om området, bla. omkring den 1600 år gamle sejlspærring i fjorden, samt om et sunket svensk krigsskib og stensætning på bunden. Samt at voldanlægget, foruden borgbanken, også omhandlede et område på størrelse med en fodboldbane, hvor det tidligere Nakkebølle slot kan have ligget. At der har ligget et jagtværft i bugten ved udmundingen af søen indtil 1919. Det er jo også en skam at der ikke bliver skiltet med stedet, for ved rundturen ved Sollerup forleden var der næsten 200 deltagere, historien er jo oppe i tiden. Det er jo ikke kun Pipstorn der er en del af historien. Her omkring Fjællebroen, Åstrup, V. Åby, er der flere gravhøje og stendysser der vidner om aktivitet langt tilbage i tiden. Ca 6000 år. Lad os dog ved lidt info få dette med på lystavlen. ( Skive kommune kan godt! )
Håber at du vil sende dette til rette vedkommende, da jeg har prøvet med Søren Kristensen, men tilsyneladende uden held.

Hvor svært kan det lige være.

Med venlig hilsen
Hans Frost
Stentevej 10, V. Åby
5600 Fåborg
__________________________________________________________________________________