Information

Vester Åby 21/10-2021

 

Aftale mellem Jørgen Gundertofte 24/7-sydfyn og Bøgebjerg IF
angående fotografering og brug af billeder.

Denne aftale er gældende fra den 15/11-2021 og frem til den 15/5-2022. Der er mulighed for at forlænge aftalen efter gensidig enighed.

Denne aftale kan ligeledes til enhver tid bringes til ophør, hvis en af parterne ønsker, at den ikke skal fortsætte.

Aftalens formål er, at Bøgebjerg IF gerne vil gøre brug af Jørgen Gundertoftes færdigheder som fotograf og have mulighed for at bruge de billeder, som Jørgen Gundertofte tager i klubbens regi.

Jørgen Gundertofte vil lægge billeder op på sin hjemmeside, i det omfang han selv mener at have mulighed for. Disse billeder, som Bøgebjerg IF kan gøre brug af, vil have et ”vandmærke”, hvor der står JG/Bøgebjerg IF.

Billeder bliver at finde på www.24-7sydfyn.dk til højre under ”Bøgebjerg IF”. Der må gerne linkes til sider under dette. Der bliver ikke lagt Bøgebjerg IF billeder på www.24-7sydfyn.dk. der vil højest blive linket til dem. Der vil max. lægge 4 arrangementer her.

Det er alene billeder med ”vandmærke” JG/Bøgebjerg IF, som Bøgebjerg IF kan bruge til hjemmeside, blad, facebooksider m.m. Andre billeder, som ligger på 24/7-sydfyns hjemmeside, må ikke benyttes, medmindre det er aftalt med Jørgen Gundertofte.

Kurt Jensen/Jørgen Gundertofte
______________________________________________________________

Billeder i en højere opløsning til tryksager og Bøgebladet kan bestilles Her