Vinger på Åstrup Mølle

Vester Åby 26. februar 2018 kl. 19

Stiftende generalforsamling i
”Vinger på Aastrup Mølle”
Sted: Mødelokale på Bøgebjergskolen i Vester Åby

Niels Krogh gennemgik historie omkring Åstrup Mølle og støtteerklæringer de havde fået fra Fåborg- Midtfyn Kommune, Turistforeningen og NaturTurisme (Øhavsstien) Niels Krogh fortalte yderligere at Jeanette og Bjarne Ingwersen har skudt 100.000 kr. ind i projektet som startkapital. Hele projektet med at få vinger på Åstrup Mølle er projekteret til at koste 1.000.000 kr. + moms.
Svend Erik Linnebjerg gennemgik foreningens vedtægter/formålsparagraffer og servitutter, der blev lagt på Åstrup Mølle på både nuværende og kommende ejere af møllen. Når der kommer vinger på Åstrup Mølle eller hvis det ikke lykkes, var der også lavet en paragraf der fortalte hvordan foreningen skulle opløses. Det var også godkendt af Fåborg-Midtfyn Kommune. at der kun blev holdt generalforsamling hver andet år.

Bestyrelsen blev herefter stiftet og kom til at se således ud:
Formand: Niels Krogh, Vester Åby
Næstformand: Svend Erik Lindebjerg, Åstrup
Sekretær: Villy Anneberg, Pejrup
Kasserer: Sigrid Larsen, p.t. Åstrup
Menigt medlem: Lena Pedersen, Åstrup

Uden for bestyrelsen som hjemmesideansvarlig:
Mogens Lysholt, Vester Åby

Suppleanter til bestyrelsen:
Lars Nielsen, Pejrup
Henrik Christiansen, Vester Åby

Revisor:
Arne Hvidtfeldt, Vester Åby
Revisorsuppleant:
Ruth Linnebjerg , Åstrup

Medlemskontingent blev sat til:
25.- kr. pr. medlem
100.- kr. for firmaer
Disse beløb, er engangsbetaling for medlemskab af foreningen
Medlemskab af foreningen kan tegnes på foreningens hjemmeside (Se hjemmeside længere nede)

Niels Krogh vil repræsentere foreningen ”Vinger på Aastrup Mølle” på Bøgebjergmessen i Bøgebjerghallen, Vester Åby den 4. marts 2018

Læs mere her:
Hjemmeside: www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
Facebook: www.facebook.com/search/top/?q=vinger%20pa%20astrup%20molle

Bestyrelsesmedlemmer fra venstre: Lena Pedersen, Åstrup, Niels Krogh, Vester Åby, Villy Anneberg, Pejrup, Sigrid Larsen, p.t. Åstrup, Svend Erik Linnebjerg, Åstrup.
______________________________________________________________
Flere billeder fra generalforsamlingen

______________________________________________________________