Sankt Hans 2019 Vester Åby / Pejrup i billeder

Vester Åby
Lidt hygge i ”Den gamle Grusgrav” inden bålet tændes.


Pejrup
65 til fællesspisning ved Pejrup Forsamlingshus, hvor det lokale landsbyorkester underholdt.
Ved bålet holdt vores lokale præst Torkil Jensen båltalen i år for ca. 80 fremmødte.
Efter båltalen var det bl.a. Midsommervisen der blev afsunget, her fik Torkil Nielsen lokal opbakning
til fællessangen. Mette og Kamilla takkede for den store deltagelse ved den lokale Sankt Hans sammenkomst i år.